Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом документів до зарахування дитини в дошкільний навчальний заклад № 20 «Росинка» здійснюється щоденно з 8.00 год. до 16.00 год.
Вхід на територію закладу зі сторони вулиці Сорохтея.

Перелік документів:

 • документ про реєстрацію місця прожи-вання або при відсутності реєстрації довідку з місця роботи в Івано-Франківській ОТГ одного з батьків;
 • реєстраційна картка (оригінал);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • медична довідка форми 086-1/0;
 • довідка про щеплення дитини форми 063-0;
 • довідки, що визначають приналежність до пільгових категорій;
 • зошит на 12 сторінок.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗДО

Порядок взяття дітей на облік для прийому у заклад дошкільної освіти

 1. На облік беруться діти, батьки яких зареєструвалиу ЦНАПі для зарахування в ЗДО на сайті за посиланням: ditu.if.ua

Реєстрація вихованців у ЗДО:

 1. Батьки мають право стати на облік тільки в одному із закладів міста за територіальним принципом.
 2. Після висвітлення на сайті необхідно подати до ЗДО такі документи:
 • реєстраційну картку;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • документ про реєстрацію місця проживання або при відсутності реєстрації довідку з місця роботи в Івано-Франківській ОТГ одного з батьків;
 • медичну довідку форми 086-1/0;
 • довідку про щеплення дитини форми 063-0;
 • довідку, що визначає приналежність до пільгової категорії;
 • зошит на 12 сторінок

4. Взяття на облік дітей з особливими потребами в інклюзивні групи беруться на підставі висновку ІРЦ.
5. Зняття дитини з обліку відбувається в наступних випадках:

 • виявлення у поданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
 • неявка батьків для влаштування дитини в заклад у зазначений термін.

Порядок прийому дітей до закладу дошкільної освіти

 1. Прийом дітей до  закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до положень Статуту ЗДО (ЯСЕЛ-САДКА) № 20 “Росинка” та електронної реєстрації.
 2. Прийом дітей здійснює керівник ЗДО на підставі:
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • копії паспорта з пропискою одного із батьків;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО (форма 026);
 • копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
 • висновку імунологічної комісії про протипоказ (у разі відсутності щеплень);
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • документів, що посвідчують право на пільгу при оплаті за харчування дитини;.

Прийняття дітей до ЗДО здійснюється з 01 вересня поточного року.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарного регламенту і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

За дитиною зберігається місце в ЗДО державної форми власності у разі:

 • її хвороби;
 • карантину;
 • хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • літній оздоровчий період (92 днів).

Відрахування дитини з ЗДО здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти;
 • якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
 • у разі невнесення плати за харчування дитини протягом двох тижнів після встановленоготерміну.

Адміністрація дошкільного навчального закладу повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за 10 календарних днів.