Річний звіт про діяльність за 2020 рік

       Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 “Росинка”  знаходиться за адресою:  вул. Петлюри, 21. Розрахований на дітей із загальним розвитком. Приміщення закладу типове.

      Заклад функціонує:

– 1977-2001 р.р. – ясла-садок № 31 «Журавлик»;

– 2001-2009 р.р. – загальноосвітня школа-садок І ступеня № 8 (відповідно до рішення ХVІІ сесії Івано-Франківської  міської ради третього демократичного скликання від 03.07.2001 р.);

– з 01.09.2009 р. –  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 «Росинка» (відповідно до рішення ХLІІ сесії Івано-Франківської  міської ради п’ятого демократичного скликання від 04.06.2009 р.).

     Чинний Статут дошкільного навчального закладу затверджено рішенням ХLVІІ сесії Івано-Франківської міської ради п’ятого демократичного скликання від 23.02.2010 р. № 48- ХLVІІ.

      Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи  від 27.04.2010 року  серія А01 № 619916 (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб серія АГ № 246441 від 10.12.2013 р.,  запис про державну реєстрацію від 12.03.1996 р., 11.01.2005 р.,  № 1119 120 0000 000709).

        Довідка про включення закладу до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Головним управлінням статистики в Івано-Франківські області АА № 28000.

      Ідентифікаційний код – 20559293.

      Виготовлено майнові документи: Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 04.03.2009 року, серія ЯЯ № 135157, виданий на підставі рішення XХVІІ сесії Івано-Франківської міської ради ІV демократичного скликання від 02.08.2005 року та Свідоцтва на право власності на нерухоме майно від 24.03.2010 року (розпорядження міського голови № 354–р від 14.07.2005 р.). Відповідно до цих нормативних документів дошкільний навчальний заклад № 20 «Росинка» є постійним користувачем земельної ділянки площею 0,9384 га.

    Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Відповідно до потреб батьків функціонує 5 груп з 10,5-годинним режимом роботи (з 7.30 год. до 18.00 год.), 6 груп  з 12-годинним режимом  роботи (з 7.30 год. до 19.30 год.), 1 група з 6-годинним режимом роботи (з 8.00 год. до 14.00 год.).

       Дошкільний навчальний заклад збудовано за типовим проектом в 1977 році. Будівля двоповерхова загальною  площею  2132 кв.м. розрахована на 12 груп, проектна потужність закладу – 240 дітей. В 2009 році було 7 груп; упродовж 2009-2011 років відкрито 5 груп.  В даний час в ДНЗ функціонує 12 груп, в яких виховується 343 дітей.

     Приміщення дошкільного закладу та його територія  відповідають санітарним нормам утримування дошкільних установ. Заклад має огорожу по всьому периметру. Кожна група має свій окремий  майданчик з трав’яним покриттям та зеленими насадженнями, на  яких встановлені пісочниці, ігрове обладнання.  Для пізнавальної діяльності дітей, з метою виконання завдань екологічного та трудового розвитку дошкільнят, облаштовано дитячі городні ділянки, естетично оформлені квітники,  висаджено фруктові та декоративні дерева і кущі.

     Приміщення ДНЗ знаходяться у належному  стані. Навчальні та адміністративні приміщення   дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводяться  поточні ремонти  приміщень дошкільної установи, ревізія системи опалювання, вентиляційних та каналізаційних систем.

      Усі групові приміщення ДНЗ відремонтовані, естетично оформлені, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та віковим особливостям дітей, забезпечені сучасним розвивальним, ігровим обладнанням для розвитку творчої та пізнавальної активності дітей.

      В дошкільній установі є простора, естетично оформлена музична зала. Кабінет музичних керівників забезпечений необхідним обладнанням, методичними матеріалами, дидактично-навчальними посібниками, сценічними костюмами та ігровим матеріалом для розвитку творчих здібностей,  артистичних навичок, естетичних почуттів дітей. Фізкультурна зала та центри рухової активності кожної вікової групи, наповнені необхідним інвентарем та атрибутами для рухливих ігор. В дошкільному закладі  достатня кількість спортивного та ігрового обладнання, яке постійно оновлюється та  систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні акти.

     Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор. Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним та холодильним обладнанням.

     У 2009-2012 роках в ДНЗ встановлено 13  електробойлерів, що постійно забезпечують ДНЗ гарячою водою.

   Значно покращилась матеріально-технічна база за рахунок придбання: дитячих меблів (столів, стільців), меблів в групові кімнати, нових килимів, посуду, порохотягів, іграшок та методичного обладнання. В наявності  технічні засоби навчання – 2 комп’ютери, 1 – телевізор, 12 – магнітофонів, 1 – музичний центр, 2 –  принтери, 2 – ламінатори.

     У групових приміщеннях створено предметно-ігрове середовище з достатньою кількістю іграшок, дидактичних, розвивальних посібників та іншого матеріалу. В куточках рухової діяльності зібрано фізкультурне обладнання, нестандартні посібники для попередження плоскостопості, формування правильної постави, фізичного розвитку дітей. Добре обладнані куточки природи з достатньою кількістю: кімнатних рослин для спостереження та догляду;  акваріумів із екзотичними рибками; тераріуми для  хом’яків; клітки для співочих пташок. Зібраний матеріал для розвитку творчих здібностей дітей: різні види театрів; атрибути для творчих і рухливих ігор; матеріали для організації роботи із зображувальної діяльності. В усіх групах є іграшкові меблі, набори конструкторів та будівельний матеріал, що сприяє сенсорно-пізнавальному розвитку дошкільнят. Розвивальне предметно-ігрове середовище груп систематично поповнюється та змінюється. Це спонукає дітей до  пізнавальної  активності, мобілізує процеси мислення,  позитивно впливає на їх емоційну сферу. Для художньо-мовленнєвої діяльності дітей в кожній групі створено куточок книги, який наповнений дитячими книгами, журналами, ілюстраціями, книгами-саморобками. Для відпочинку та покращення емоційного комфорту дітей створені «куточки усамітнення».

   Таким чином, матеріально-технічна та навчально-методична база дошкільного закладу має високий рівень забезпеченості.

         Групові приміщення складаються з групових кімнат, спалень, санвузлів, роздягалень. До послуг дітей у  дошкільному закладі функціонують: музична та фізкультурна зали,  логопедичний та психологічний кабінет.

          Протягом 2019-2020 навчального року у ДНЗ функціонувало:

Відомості Показники
1. Кількість груп усього 12
 раннього віку 1
дошкільні 11
2. Режим роботи груп:
10,5 годин 5
12 годин 6
6,0 годин 1
3. Кількість вихованців 343
4. Кількість працівників усього 69
педагогічний персонал 35
обслуговуючий персонал 34

         У 2019-2020 н.р., педагогічний колектив закладу створював сприятливі умови для оптимального фізичного та психічного розвитку вихованців, їх емоційного комфорту, виховання та навчання, пізнавальної, рухової активності, функціональних та адаптивних можливостей дошкільників.

         У  2019-2020 н. р. колектив спрямовував діяльність на вирішення таких завдань:

  1. Оптимізація рухової діяльності дітей.
  2. Активізація мовленнєво-творчої діяльності дошкільників засобами інноваційних технологій.
  3. Впровадження в практику роботи з дітьми педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.

         Визначені пріоритетні напрями роботи  були реалізовані.

         У ДНЗ впродовж навчального року створювались умови щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, у фізкультурній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

  1. Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів.

 

         У складі педагогічного колективу: завідувач, вихователь-методист; 23 вихователі, 2 асистенти вихователів, 2 музичні керівники, інструктор з фізичної культури, практичний психолог, вчитель англійської мови (керівник гуртка).

           Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний  заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально-дидактичний аудит.

Дані про педагогічний стаж роботи

Кваліфікаційний рівень педагогів

Аналіз освітнього рівня педагогів

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів ДНЗ № 20. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

      Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. За попередні три роки звільнення працівників проходило з причини виходу на пенсію та переходу на більш оплачувану роботу. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до оцінювання кваліфікаційного рівня вихователя-початківця і до досвідченого педагога.

За 2019-2020 навчальний рік при Івано-Франківському обласно­му інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили фахову майстерність: 5 педагогів, було проатестовано 6 педагогів, з них: 1 – присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”, 3 – присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії”, 1 – присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, 1 – підтверджено кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист». План курсової перепідготовки на даний період виконаний.

         Результати атестації педагогічних працівників свідчать про те, що кваліфікаційний рівень педагогів зріс порівняно з 2018-2019 навчальним роком на 25 %.

  1. Оцінка ефективності методичної роботи та якості освітнього процесу

         Виконуючи ст. 53 Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний виховний заклад, керуючись власним Статутом педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над подальшою реалізацією завдань Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвиваючого середовища.

         Планування роботи здійснюється відповідно до Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” від 03.07.2009 р. № 1/9-455. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнювався наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, літературою. Вихователі у роботи з дітьми застосовують новітні освітні технології, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів міста. У методичному кабінеті зібрано та каталогізовано періодичні педагогічні видання: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Джміль”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”.

         Завдання річного плану реалізовувались у щоденній роботі з дітьми та колективом батьків. Методична робота закладу спрямовувалась на формування педагогічної компетентності педагога щодо реалізації завдань  Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), програми «Впевнений старт» та вивчення програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

Відповідно до річного плану з  педагогічними працівниками проводились цікаві форми роботи та методичні заходи: семінари, педагогічні читання, круглі столи, засідання творчої групи, педагогічні ярмарки, методичне об’єднання вихователів ДНЗ  (керівник Л. Ядлуш), практичні заняття, консультації з молодими фахівцями тощо.

Велика увага приділялась  успішній соціально-психологічній адаптації молодих педагогів. Завдяки вмілому управлінню з боку завідувача Вишневської Г.І. й наставників: вихователя-методиста Маланюк О.Р., вихователів Балагури М.В. , Федорів Л.М., Зизди Н.М., Василишин Н.П. молоді педагоги отримали дієву практичну допомогу з усіх питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню їх фахової майстерності.

Методична робота в дошкільному закладі  спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів  та охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу: педагогів, дітей, батьків. Вона планується та здійснюється на діагностичній основі. Всі педагоги беруть активну участь в різних формах методичної роботи: обласних і міських семінарах, засіданнях опорних ДНЗ міста, школах педагогічної майстерності, методичних об’єднань, відкритих показах занять для слухачів курсів ОІППО.

Для забезпечення якості освітнього процесу з педагогами ДНЗ проводяться  інтерактивні форми методичної роботи: колективні – семінари, педагогічні читання, методичне об’єднання вихователів, «круглі столи», практичні перегляди занять, методичні виставки, тренінгові заняття,  аукціони педагогічних ідей; групові – консультації, ділові ігри, школа молодого педагога, творча група; індивідуальні – наставництво, стажування,  завдяки яким  удосконалюються професійні знання та вміння педагогів.

Якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи та спрямовані на усунення недоліків.

Пріоритетними напрямками у роботі дошкільного навчального закладу є впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій та креативний розвиток дітей. Для реалізації окреслених завдань у ДНЗ   працює  творча група педагогів (керівник Зизда Н.М.).

Дошкільний заклад є базовим для проходження практики слухачами курсів підвищення кваліфікації ОІППО та студентами Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Заходи, проведені на базі ДНЗ,  отримали схвальну оцінку з боку викладацького складу ОІППО, вихователів ДНЗ міста та області.

Показниками результативності методичної роботи є участь педагогів у методичних заходах міста, області.

Одним із аспектів методичної роботи є вивчення та упровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки.

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг ефективності методичної роботи та якості освітнього процесу, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів у 2019-2020 н.р.

Соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в закладі здійснює практичний психолог Захарчук М.Я., яка впродовж року в старших групах проводила розвивальні заняття для розвитку емоційної, пізнавальної сфери, комунікативних навичок, розвитку дрібної моторики руки, надавала поради та консультації для педагогів та батьків щодо  психологічної готовності дітей до навчання в школі. Результати вивчення психолого-педагогічної готовності дітей старших груп свідчать про достатній рівень підготовки до навчання в школі, що є результатом систематичної та послідовної роботи практичного психолога та педагогів закладу.

    Велика увага приділялась співпраці дошкільного закладу та школи, тісній співпраці вихователя і вчителя. Відповідно до Угоди  про співпрацю між колективами ДНЗ № 20 «Росинка» та ЗШ № 6, 12, 21, 28 розроблено заходи, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу.  Аналіз   адаптації випускників старших груп,  вказує на те, що діти добре  адаптувались до умов шкільного життя. Вони активні, комунікабельні, легко соціалізуються в шкільному колективі.

            Велика увага приділялась збереженню психічного здоров’я дітей. Практичний психолог М.Захарчук проводила роботу по діагностуванню і корекції психічного розвитку дошкільнят, фронтальні та групові заняття з дітьми, консультативну роботу з батьками, вихователями, індивідуальні та групові форми роботи з педагогами дошкільного закладу.

         Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення навчально-виховного процесу. На особливу увагу заслуговує робота вихователів старших груп. Своїми цікавими надбаннями та формами роботи вихователі ділились з колегами.

         Організація життєдіяльності дітей включала в себе трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично та спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. Вихователі, вихованці та їх батьки взяли участь у підготовці та проведенні  “Осіннього ярмарку”, виставці новорічно-різдвяних та великодніх композицій.

         Вихователі М.Балагура, Н.Зизда, Г.Маснюк, І.Слободян, Н.Василишин, Л.Федорів, Т.Голіят через комплексне та інтегроване навчання формували у дітей життєву компетентність, спонукали їх до бажання набувати нових знань і навичок та вміння їх застосовувати в повсякденній діяльності.

         Для покращення фізичного розвитку дітей та збагачення їх психічного благополуччя було спрямовано роботу всіх служб ДНЗ. Робота проводилась за принципами безперервності процесу, індивідуального і диференційованого підходу до дітей, широкого використання різноманітних засобів і форм колекційної роботи та фізичного удосконалення вихованців закладу.

         Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснювалось старшими медсестрами Горбачинською Л.В., Литвин-Бочкур Х.В. Санітарно-освітня робота проводилась з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Колектив дошкільного закладу велику увагу приділяв оздоровленню та загартуванню дітей. Ефективно використовувались педагогами здоров’язбережувальні технології, різноманітні вправи для профілактика плоскостопості та порушення постави.

         Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.  Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в  ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

         Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах у межах норми від 77% до 90%.

 На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Завідувачем ДНЗ № 20 розроблений план, циклограми та картки контролю за організацією харчування в ДНЗ. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

В ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз.

       Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася оздоровчо-профілактич-на робота з корекційно-педагогічними заходами.

        У медичному кабінеті та в куточках для батьків кожної вікової групи розміщено наочно-агітаційні матеріали з питань профілактики різних видів захворювань та надання першої медичної допомоги.

 За останні 3 роки намітилася тенденція до поліпшення показників здоров’я дітей. Про це свідчить зменшення кількостей дітей підготовчої групи здоров’я, а також зниження захворюваності дітей і пропуск днів через хворобу однією дитиною.

У дошкільному закладі здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей (щомісячно аналізується захворюваність дітей по групах, показники висвітлюються на “Екрані здоров’я”).

Серед можливих причин захворюваності визначаються: інфекційні захворювання (вітряна віспа,  скарлатина, кір); порушення режиму дня в домашніх умовах; в період адаптації; нестабільний температурний режим в осінній та весняний період.

Стан фізичного виховання, формування культурно-гігієнічних навичок та загартування дітей, стан харчування, захворюваності, адаптації  систематично контролювався з боку адміністрації та старших медичних сестер. Результати перевірок обговорювались на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, педагогічних радах, зборах колективу та батьків. Вихователі груп дітей  4-го року життя ведуть протоколи обстеження культурно-гігієнічних навичок та передумов трудової діяльності. Протоколи проаналізовані та узагальнені в довідках вихователем-методистом, за висновками надані пропозиції.

         Питання захворюваності, відвідування  дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, засіданнях Ради закладу, де аналізувалися показники захворювання  та відвідування, розроблялися заходи щодо їх покращення.

 В літній період в ДНЗ проводились оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі. Всього за літній період в ДНЗ № 20 було оздоровлено 182  до-шкільники (з них – 32 дитини пільгових категорій).

         Музично-естетична діяльність дитини в дошкільному закладі розглядається як цілісна система, в який усі види діяльності в поєднанні їх змістовного, мотиваційного та операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання музичної активності, ініціативи дітей. Велика увага приділялась і розвитку творчих здібностей дітей. Слід відмітити роботу музичних керівників Л.Хоміна, І.Вовчук з навчання дітей старшого дошкільного віку музично-ритмічним рухам.

Розвивально-корекційну роботу з дітьми з вадами мовлення здійснювала вчитель-логопед  О.Гац,  яка тісно співпрацювала з батьками дітей та педагогами старших груп.

         Результативно працювала упродовж року вчитель англійської мови (керівник гуртка)  Н.Савчук.  Заняття проводились лише в ігровій формі, діти з задоволенням вивчали англійську мову. На відкритих заняттях вихованці продемонстрували хороші знання з іноземної мови.

         Моніторинг стану готовності вихованців закладу старшого дошкільного віку  свідчить, що діти-випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Вони мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм спілкування з однолітками та дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог, спільно діяти у дитячому колективі. Високої результативності у навчально-виховній роботі та підготовці дітей до школи досягли вихователі : Н.Зизда, Л.Дебенко, Л.Федорів, О.Лижичка, Х.Тимофій, Т.Гаврилів, Г.Маснюк.

Велика увага приділялась роботі щодо здійснення соціально-правового захисту дітей. Громадський інспектор Захарчук М.Я. вела облік дітей пільгових категорій 100 дітей). Діти пільгових категорій отримали до свята Святого Миколая від Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради солодощі.

 

Навчальніий рік

 

Сироти та позбавлені батьківського   піклування  

Наапівсироти

 

З    малозабезпечених  сімей Діти з сімей, які постраждали  від  наслідків на ЧАЕС Діти, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО Діти загиблих в зоні АТО Діти  трудових мігрантів З  багатодітних

сімей

 

Діти-інваліди

2019-2020 1 4 27 17 1 1 45 4

            Адміністрацією дошкільного закладу спільно з медичним персоналом ведеться відповідна документація щодо профілактики травматизму. Випадків виробничого та дитячого травматизму в 2019-2020 навчальному році не  зареєстровано.

          Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці та створенням безпечних умов праці, навчання та виховання.

         Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видавались відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носив комплексний характер. Як підсумок проведеної роботи – зайняте ІІ місце в міському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці (05 лютого 2017 р.).

     У 2017 році проведена атестація робочих місць, за результатами якої 26 працівників отримують пільги за особливий характер праці (доплати та додаткова кількість  відпустки). Працівникам ДНЗ здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період  тимчасової непрацездатності працівників.

       Відповідальною особою за охорону праці та безпеку життєдіяльності призначено заступника завідувача з господарської роботи Іващишина О.П., яка пройшла відповідне навчання та має посвідчення.

     Згідно з Положенням складено посадові інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для всіх працівників. Всі журнали із обліку та видачі інструк-цій, проведення інструктажів ведуться згідно з вимогами. Розроблено та затверджено посадові інструкції із врахуванням нових кваліфікаційних характеристик відповідно до наказу МОНУ від 01.06.2013 року № 666 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик, професій (посад педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів».

    Охорона праці в ДНЗ ведеться на належному рівні, відповідає всім вимогам.

     У дошкільному закладі оформлено Паспорт санітарно-технічного стану навчального закладу на 2019-2020 н. р. Акти допуску до занять у спортивній та музичній залах та на спортивному майданчику. Перевірено опір електропроводки та заземлення електрообладнання. Постійно проводиться робота із збереження і економного використання енергоресурсів.

     Планується та здійснюється контроль  за дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників. У закладі добре організована робота з питань безпеки життєдіяльності. Адміністрацією ДНЗ спільно з медичним персоналом контролюється стан дитячого травматизму, щокварталу проводиться обговорення стану захворюваності дітей, ведеться відповідна документація. За останні три роки випадків травмування дітей під час освітнього процесу не виявлено. На фізкультурному та ігрових майданчиках, в спортивній залі проведено випробування усіх видів обладнання.

     У  дошкільному закладі оформлено план евакуації учасників освітнього процесу на випадок пожежі чи надзвичайних ситуацій. Оформлено куток охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, цивільного захисту. Відповідна робота проводиться з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

    Значна увага приділяється створенню безпечних умов праці відповідно до основ чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії і гігієни тощо. Забезпечується належне утримання будівлі і споруд, використання обладнання та устаткування, проводиться систематичний контроль та моніторинг їх технічного стану. Щороку у серпні дошкільний заклад для визначення його готовності до нового навчального року обстежує комісія. За результатами обстежень комісії оформлюється акт готовності ДНЗ до нового навчального року, який є дозволом на роботу дошкільного закладу і діє впродовж одного року.

     В полі зору адміністрації і працівників знаходяться питання дотримання безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі, профілактика дитячого травматизму. Робота педагогів орієнтована на виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти щодо формування у дошкільників безпечних навичок життєдіяльності.

        За допомогою батьків  та спонсорів протягом 2019-2020 н. р. була зміцнена матеріальна база закладу, а саме: проведено ремонт музичної зали, частковий ремонт холів, складського приміщення кухні, групових кімнат, здійснено ремонт туалетної та умивальної кімнат (групи «Курчатко», «Віночок»).

     Фінансово-господарська діяльність ДНЗ здійснюється у відповідності до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти міського бюджету у розмірі передбачуваному нормативами фінансування, кошти батьків та осіб, які їх заміняють, добровільні пожертви і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

    Бюджетні, депутатські кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

     Матеріальна база ДНЗ впродовж року у значній мірі утримувалась за рахунок благодійної батьківської та спонсорської допомоги. Так, за навчальний рік поліпшилась та зміцнилась матеріально-технічна база дошкільного закладу, а саме: поміняні двері у вікових групах, придбані комплекти постільної білизни, ігрові та навчальні меблі, оновлене розвивально-ігрове середовище для повно цінного розвитку особистості.

    У закладі створено благодійну організацію «Благодійний Фонд «Росинка» (свідоцтво про реєстрацію благодійної організації від 01.03.2007 р. № 174; свідоцтво  про державну реєстрацію юридичної особи від 13.05.2010  р., серія А01 № 619969), яка надає допомогу в створенні розвивального середовища та здійсненні освітньо-виховної роботи з дітьми. У тісній співпраці з батьківською громадськістю реалізовано проект «Від сучасного харчоблоку – до здорового харчування» (проект на суму 50356.00 грн., з них бюджетні кошти – 30000 грн., кошти благодійного фонду «Росинка»  – 20356.00 грн.).

     На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: заміна асфальтного покриття на території закладу на бруківку; заміна огорожі закладу.