Без категорії

Поради психолога

Основні завдання психологічної служби закладу:

 • консультативна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • проведення просвітницьких лекцій, тренінгів, семінарів;
 • корекційно-розвивальна робота з дітьми, батьками, педагогами;
 • допомога дітям, які мають проблеми в поведінці або які опинилися в складній життєвій ситуації;
 • психологічний супровід обдарованих дітей;
 • психологічний супровід новоприбулих дітей;
 • визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі

Методична скринька

Рекомендації

Як провести спостереження у природі цікаво і корисно

– Організовуйте спостереження за природними об’єктами регулярно під час організованих форм роботи та самостійної діяльності дітей.

– Закріплюйте нові знання дітей, які вони отримали під час спостереження, в інших видах дитячої діяльності.

– Дотримуйтеся єдиної структури спостереження як методу пізнавально-дослідницької діяльності дошкільників: мета — мотив — план — спостереження — підсумки.

– Пропонуйте дітям для спостереження не лише добре відомі об’єкти, а й незвичайні. Спонукайте дітей знаходити об’єкти для спостереження самостійно.

– Використовуйте під час спостережень проблемні запитання, елементи пошукової діяльності, ігрові та творчі вправи.

– Пропонуйте дітям за можливості не лише спостерігати за об’єктами природи, а й досліджувати їх за допомогою елементарних дослідів.

– Формулюйте завдання спостереження чітко та лаконічно. Старших дошкільників навчайте визначати завдання самостійно та пропонувати їх одноліткам.

– Застосовуйте різні види спостережень — короткочасні та тривалі, розпізнавальні та порівняльні, епізодичні та систематичні.

– Організовуйте спостереження різними способами: фронтально, підгрупами, з окремими дітьми й парами.

– Давайте дітям змогу здійснювати власні відкриття, відчувати позитивні емоції, проявляти себе незалежно від виду й способу організації спостереження.

———————————————————————————————————————–

     Діти протягом дня у груповій кімнаті активно діють і спілкуються. Вихователь через розвивальне предметне середовище має задовольняти інтереси кожної дитини, забезпечувати вільний вибір діяльності, соціалізацію тощо. Скористайтеся порадами, як це зробити ефективно (за матеріалами Л.Лохвицької)
Розвивальне предметне середовище: завдання вихователя
–  Об’єднуйте за функціональними ознаками всі іграшки, матеріали, атрибути відповідно до видів діяльності дітей — рухової, ігрової, мовленнєвої, образотворчої, художньо-практичної, пізнавальної, трудової.
–  Застосовуйте дидактичні матеріали, іграшки, картинки варіативно.
–  Добирайте великогабаритні конструктори, м’яконабивні іграшки відповідно до зросту дітей.
–  Поєднуйте звичні компоненти середовища з новими так, аби забезпечити пізнавальний розвиток дітей.
–  Розширюйте тематику, інформативність середовища поступово. Наприклад: приготування їжі для ляльки та годування — гостювання.
–  Забезпечуйте динаміку й мобільність компонентів середовища, щоб спонукати дітей активно діяти, пересуватися в межах визначеного простору та самостійно обирати заняття.
–  Підтримуйте бажання дітей активніше, глибше, змістовніше пізнавати об’єкти, предмети, матеріали та способи їх застосування.
–  Відповідайте на запитання, які виникають під час обстеження предметів і явищ, заохочуйте кожну дитину до пошуків, дослідництва.
–  Допомагайте дітям робити відповідні висновки на основі їхніх спостережень.
–  Об’єднуйте дітей у підгрупи відповідно до їхніх здібностей, інтересів та бажань.

–  Заохочуйте до спільних занять, ігор, спілкування одне з одним.
–  Привчайте дітей самостійно знаходити собі заняття, розгортати відповідну діяльність.
–  Надавайте змогу дітям після закінчення заняття в одному осередку вільно переходити до другого за бажанням.
–  Створюйте умови для відпочинку та усамітнення дитини, якщо вона втомилася від дитячого колективу.
–  Формуйте бережливе ставлення дітей до предметів, з якими вони діють.
–  Привчайте щодня після закінчення гри, заняття класти на місце іграшки, матеріали, дбати про порядок в осередках і у групі.

Нормативний портфель

Булінг: відповідальність

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад № 20 «Росинка»

НАКАЗ

08.02.2021 р.                                                                                                                                                     № 26

Про призначення уповноваженої особи

з питань запобігання та протидії булінгу

(цькування)

 

    На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»,  наказу Департаменту освіти та науки від 26.01.2021 року № 34/1 «Про затвердження Плану заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у закладах освіти Івано-Франківської міської ради на 2021-2022 роки», наказу по ДНЗ № 20 від 23.11.2020 р. № 125 «Про запобігання булінгу в закладі» та з метою попередження булінгу (цькуванню), ефективного реагування на фактори насильства і створення безпечного освітнього середовища у закладі,

НАКАЗУЮ:

1.Призначити Маланюк Ольгу Романівну, вихователя-методиста, уповноваженою особою з питань запобігання та протидії булінгу (цькування).

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач                        Г.І.Вишневська

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад № 20 «Росинка»

 

НАКАЗ

23.11.2020 р.                                                                                                                              № 125

Про запобігання булінгу

в закладі

 

    Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України від 18.12.2018 р. № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких Законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)», листа МОН України від 29.01.2019 року № 1/9-881 «Рекомендації для закладу освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)» , з метою попередження булінгу (цькуванню), ефектив-ного реагування на фактори насильства

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити алгоритм дій працівників закладу з випадками боулінгу (цькування) (додаток 1).
 2. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії боулінгу в закладі на 2020-2021 навчальний рік (додаток 2).
 3. Практичному психологу Захарчук М.Я.: забезпечувати соціально-психоло-гічний супровід здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу (цькування), проводити регулярний моніторинг безпечності та комфортності в ДНЗ освітнього середовища шляхом опитування, анкетування та вжиття відповідних заходів реагування (постійно).
 4. Вихователям:

4.1. Нести персональну відповідальність за випадки жорстокості та насильства серед дітей, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування.

4.2. Надавати інформацію завідувачу щодо надходження та використання благодійних та спонсорських коштів від батьків та меценатів.

4.3. Не допускати вимагання (ініціювання) збору коштів та встановлення обов’язкових одноразових чи регулярних внесків від батьків вихованців.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                        Г.І.Вишневська

Додаток 1

                                                                          до наказу по ДНЗ № 20 «Росинка»

                                                                          від 23.11. 2020 р. № 125

 

Алгоритм дій дошкільного навчального закладу (ясла-садка)

№ 20 «Росинка»

 

 1. Якщо педагог, інші працівники, батьки чи учасники освітнього процесу стали свідками булінгу, то вони мають повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась жертва булінгу чи ні.
 2. Після отримання звернення дитини, відповідна особа інформує керівника закладу освіти у письмовій формі (заява) про випадок боулінгу.
 3. Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставини булінгу. Надалі він скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює подальші дії. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то дкерівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 4. До складу комісії входять: педагоги, психолог, батьки постраждалого та «булера» (за згодою), керівник закладу та інші заінтересовані особи.
 5. У разі якщо комісія не кваліфікує випадок як боулінг, а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України.
 6. За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.

 

Додаток 2

                                                                          до наказу по ДНЗ № 20 «Росинка»

                                                                          від 23.11. 2020 р. № 125

План заходів

щодо запобігання та протидії булінгу

в ДНЗ № 20 «Росинка»

на 2020-2021 навчальний рік

№з/п Назва заходу Термін

виконання

Відповідальний
1. Оновлення та опрацювання  нормативно-правових документів, що забезпечують запобігання та протидію булінгу постійно завідувач
2. Спостереження  за психічним станом та поведінкою дітей у різні моменти перебування у закладі упродовж року практичний психолог
3. Консультація для вихователів: «Як вирішувати дитячі конфлікти?» грудень 2020 практичний психолог
4. Групова консультація для педагогів: «Види та форми булінгу» лютий 2021 практичний психолог
5. Індивідуальна та групова корекційно – відновлювальна робота з дітьми з низьким рівнем емоційного благополуччя (за результатами спостереження) упродовж

року

практичний психолог
6. Консультація: «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» (профілактика булінгу) березень 2020 практичний психолог
7. Проведення семінара-практикума  для педагогів: «Запобігання фізичному та психічному насильству в сім’ї» Грудень 2020 практичний психолог
8. Ознайомлення з  програмою: «Парціальна програма спецкурсу з правового виховання дітей старшого дошкільного віку» Старший дошкільний вік

Упродовж року

вихователь-методист
9. Проведення моніторингу батьків майбутніх першокласників на тему «Булінг та його прояви в дитячому середовищі» травень 2021 вихователі старших груп
10. Анкетування батьків:

«Стосунки батьків і дітей»

грудень  2020 практичний психолог
11 Тематичні тижні:

«16 днів проти насильства»

«Тиждень правової освіти»

грудень 2020 практичний психолог
12 Розміщення консультацій, рекомендацій, пам’яток щодо протидії булінгу на сайті закладу та в батьківських групах упродовж року практичний психолог, вихователь

ПОРАДИ БАТЬКАМ

ДО НАС ЗАВІТАЛО
ТЕПЛЕ ЛІТЕЧКО!!!

 

Літо для дошкільнят – це час для реалізації мрій, активних ігор, появи нових друзів. Для працівників дошкільного навчального закладу літо – це відповідальна пора. Адже необхідно створити належні умови , щоб реалізувались дитячі мрії, з’явились нові яскраві враження, малюки зміцніли, засмагли, відпочили , а ще – дізналися багато нового .
Тому діяльність дошкільного навчального закладу у літній період спрямовується на організацію змістовного , різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення , уточнення , розширення запасу набутих упродовж навчального року знань через різні види дитячої діяльності : рухової , ігрової, пізнавальної, комунікативно – мовленнєвої, художньої , предметно – практичної тощо.
ЗАВДАННЯ на літній оздоровчий період
1. Сприяти збереженню, зміцненню здоров’я кожної дитини, підтримувати інтерес до здорового способу життя, до занять фізкультурою і спортом. Розвивати у вихованців потребу в щоденній руховій діяльності.
2. Створити умови для безпечного проведення літнього оздоровлення, забезпечити виконання заходів щодо охорони життя та попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності.
3. Організувати змістовне, різноманітне буття дітей з метою забезпечення їхнього активного відпочинку.
4. Забезпечити дітей збалансованим, збагаченим вітамінами харчуванням.
5. Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального року:
· створити розвивальне предметно-ігрове середовище;
· здійснити капітальний ремонт санвузлів третього блоку будівлі дошкільного закладу;
· поповнити методкабінет дошкільного навчального закладу та групові осередки новими методичними посібниками, сучасною дидактичною наочністю, літературою;
· своєчасно підготувати заклад до роботи в осінньо-зимовий період.

Організація літнього оздоровлення дітей
Роботу з дітьми в дошкільному закладі влітку прийнято називати оздоровчою. Цим визначається її основна мета і завдання. Важливо всесторонньо використати сприятливі для зміцнення здоров’я дітей умови літнього часу і домогтися того, щоб кожна дитина зміцніла і загартувалася. Успіх літньої роботи визначається перш за все тим, наскільки своєчасно підготувався до неї колектив дошкільного закладу. Дуже важливо при підготовці до літа з’ясувати, хто із вихованців проведе все літо чи частину його разом зі своїми батьками і не буде тимчасово відвідувати дитячий садок.

Літнє оздоровлення передбачає внесення змін у режим дня дітей, а саме: максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, відповідну вікові тривалість сну та інших видів відпочинку, достатню рухову активність. Усе це забезпечується під час організа­ції різноманітної діяльності дітей, дозвілля та розваг, прогулянок та екскурсій у природу. Важливим в режимі дня є виконання комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика та гімнастка після сну, фізкультурні заняття, екскурсії, туристичні походи, розваги, фізкультурні свята.
Літо – пора загартування. Адже перебування дитини на свіжому повітрі 2,5 – 3 години забезпечує організм добовою нормою вітаміну В. Найкращий час для сонячних ванн з 9 до 11 години або з 16 до 18 години. Але варто дотримуватися принципів дозованого перебування на сонці.
Діти чутливі до різних змін. Щоб зробити непомітним для них перехід до нових умов, необхідна чітка організація всіх режимних моментів, особлива увага до кожної дитини, турбота про її хороше самопочуття, бадьорий настрій. При виконанні режиму необхідно дотримуватись постійності основних його моментів – годин харчування, сну, ігор, занять. Це веде до вироблення динамічного стереотипу.
Влітку продовжується систематична планомірна робота з усіх розділів програми, на свіжому повітрі організовуються всі види дитячої діяльності. Кожному з них відведено місце і час в режимі дня. Особливого значення надається грі, як основній формі організації всього життя дітей. Протягом літнього дня діти потребують того, щоб їх об’єднували для колективних занять , інакше вони втомлюються і збуджуються. Тому заняття з дітьми проводяться щоденно (по 1 в кожній віковій групі). Тривалість їх і час проведення передбачені режимом дня. Крім занять з колективом дітей, проводяться заняття з невеликими групами дітей ( підгрупові та індивідуальні). Повторення і закріплення знань, отриманих дітьми протягом навчального року, проводиться в повсякденному житті, в різноманітних іграх.
Окремі види роботи з дітьми такі як , наприклад, праця і спостереження в природі, ознайомлення з оточуючим в літніх умовах стають значно різноманітнішими. Необхідно використовувати сприятливі погодні умови літа для цікавих екскурсій і прогулянок, щоб показати дітям те, що вони не можуть побачити в інші сезони – сільськогосподарську працю дорослих і ін. Свіже повітря, зелень парків, лісів і полів – все це допоможе виховати у дітей любов і бережне відношення до природи, інтерес до природних явищ. Літо надає великі можливості для формування реалістичних уявлень у дітей про природу, для виховання у них допитливості, уміння спостерігати, логічно мислити.
Влітку у дітей підвищується потреба у воді. Для пиття повинна бути завжди приготована свіжа кип’ячена вода. На прогулянку помічники вихователя виносять чайник і чашки з водою за потребою. Для прийому їжї діти повинні сідати за стіл в спокійному стані, тоді їжа краще буде засвоюватися організмом. Перед обідом потрібно дати дітям можливість відпочити в затінку і не допускати шумних ігор і занять, особливо на сонці.
Велике значення для зміцнення здоров’я, нервової системи дітей має сон. Тривалість денного сну збільшується. Після сну діти почувають себе бадьорими, активними. В спекотні дні дітей слід вкривати простирадлом, в прохолодні дні – поверх простирадла накинути байкову ковдру.
Значний час протягом дня відводиться на гігієнічний догляд за дітьми і роботу, пов’язану з вихованням у них гігієнічних навичок. Ретельний догляд за дітьми – основна умова охорони їх від захворювань. Перш за все потрібно слідкувати за чистотою рук. Дітей потрібно привчити мити руки після забруднення і після користування туалетом. Миття ніг в дошкільному закладі проводиться влітку перед обідом. Маленьким дітям миють ноги дорослі, а діти середньої і старшої групи привчаються робити це самостійно.
Влітку особливо потрібно слідкувати за тим, щоб діти дотримувались чистоти і порядку в приміщенні і на майданчику, при користуванні посібниками та іграшками. Після ігор і занять діти поливають майданчик з лійок і підмітають його.
Фізичне виховання – одне з основних завдань дитячого садка. Літній період справедливо розглядається як найбільш важливий для зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей. В літні дні діти особливо рухливі і життєрадісні. Весь день вони проводять на повітрі. Краса природи, тепло, чисте, свіже повітря, наповнене ароматом рослин, збагачена вітамінами їжа – все це здійснює корисний вплив на дитячий організм. Рухи на просторі в зручному одязі підвищують рухову активність, що дуже важливо для фізичного розвитку дітей.

Літній період, особливо сприятливий для початку загартування дитячого організму, як у повсякденному житті, так і спеціально організованого (повітряні, сонячні ванни, водні процедури, дозований біг, ходіння босоніж тощо), впровадження нових лікувально-профілактичних заходів. У всіх групах влітку проводяться повітряні ванни, сонячні ванни і загартування водою. Повітряні ванни особливо ефективні якщо вони проводяться в русі. Щоб діти не втомилися вправи великої рухливості повинні чергуватись із спокійними.
Голова дитини повинна бути закрита хустинкою або панамою. Але слід не забувати, що влітку збільшується ризик: перегрівання, сонячних опіків, зниження апетиту в спекотні дні, небезпека шлунково-кишкових захворювань, травм.
Завдання дитячого садка – в повній мірі використовувати, сприятливі для зміцнення здоров’я і фізичного розвитку дітей умови і застерегти вихованців від можливих небезпек. Ці завдання успішно вирішуються спільними зусиллями педагогічного, медичного і обслуговуючого персоналу дитячого садка.


В основі організації оздоровлення — доброзичлива атмосфера

    Звісно, літо — чудова пора року! Завдяки сприятливим погодним умовам педагоги мають змогу: застосувати широкий спектр природних можливостей для проведення оздоровчої роботи в дошкільному закладі,  активізувати рухову діяльність дітей, провести екскурсії до лісу, парку, озера тощо. Усім відомий вислів «Сонце, повітря і вода — наші найліпші друзі» улітку стає ще актуальнішим. Адже у літній період працівники дошкільного навчального закладу мають спрямовувати свої зусилля передусім на збереження та зміцнення здоров’я дітей за допомогою природних чинників. Незмінними мають залишитися такі вимоги: збільшення часу перебування дітей на свіжому повітрі забезпечення оптимальної рухової активності дошкільників упродовж дня. Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи також залежить від: дотримання належного рухового режиму життєдіяльності дітей доцільного комплексного використання основних засобів фізичного виховання. Ідеться про: фізичні вправи (гімнастика, ігри) оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода) гігієнічні чинники (режим дня, гігієна) рухову активність (фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри) тощо. Улітку задля оптимізації рухового режиму дошкільників можна використовувати: традиційні і нетрадиційні форми, методи та засоби фізичного виховання здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології, зокрема елементи фітбол-гімнастики, стретчингу, що мають оздоровчий вплив на організм дошкільників. Саме літній період є початковим етапом річного загартування дітей. Серед традиційних способів загартування — місцеві та загальні водні процедури, загартування повітрям, сонцем. Їх потрібно застосовувати вміло і дозовано, не забуваючи про основні принципи: системність послідовність регулярність індивідуальний підхід до кожної дитини. У погожі літні дні дошкільники мають нагоду: проводити час на доріжці здоров’я ходити босоніж по дрібних камінчиках, піску плескатися у стаціонарному чи надувному басейні. Щоб зробити перебування дітей улітку в дошкільному навчальному закладі цікавим і невимушеним, основну увагу педагоги мають приділяти: інтегрованим заняттям в ігровій формі міні-заняттям дидактичним іграм іграм-забавам творчим майстерням тощо. Доволі популярним є метод піскової терапії сендплей (у перекладі з англійської sandplay означає «піскова гра»). Для зняття психологічного напруження дошкільників доцільно використовувати у роботі елементи сміхотерапії, музикотерапії, казкотерапії, кольоротерапії. Дитину будь-якого віку неможливо оздоровити, якщо не створити доброзичливого клімату, веселого і бадьорого настрою в колективі, у якому вона перебуває.

Оздоровлення дітей — завдання кожного

Літо… Здебільшого у дорослих це слово викликає приємні асоціації: сонце, квіти, відпочинок… Для дітей літо — це пора здійснення мрій, час для активних ігор. Для працівників дошкільних навчальних закладів — це особливо відповідальний період. Адже вони мають забезпечити умови для втілення дитячих мрій у життя, для зміцнення здоров’я дошкільників, їхнього відпочинку тощо. У керівника дошкільного навчального закладу з’являється чимало додаткових турбот, пов’язаних із: проведенням ремонтних робіт у приміщеннях закладу озелененням його території організацією повноцінного харчування дітей. Медичні працівники, зрештою, як і завжди, перебувають на варті здоров’я дошкільників, однак у літній період — особливо. Незамінні заходи медичних працівників у літній період: підготовка: – інформаційних матеріалів щодо загартування дитячого організму – традиційних стендів «Обережно! Отруйні ягоди, гриби!», «Правила поводження на воді» тощо постійний контроль за: – поливом території – дотриманням тривалості перебування дітей на вулиці активізація санітарно-роз’яснювальної роботи. Важливо також: подбати про дотримання дошкільниками режиму дня забезпечити: – збалансоване, збагачене вітамінами харчування – раціональний питний режим. Перед педагогами постають ще важливіші завдання. Адже влітку вони мають змогу максимально застосовувати природні засоби — сонце, свіже повітря, воду, і завдяки цьому сповнити освітній процес цікавими іграми, розвагами, спостереженнями за об’єктами природи. Це сприяє емоційному благополуччю та розумовій активності дітей. Оскільки освітній процес у дошкільному навчальному закладі влітку спрямований переважно на закріплення засвоєного дітьми матеріалу, доцільно організовувати інтегровані та комплексні заняття, під час яких дошкільники матимуть змогу: проявляти активність застосовувати набуті раніше знання, уміння та навички самостійно знаходити шляхи розв’язання проблемних ситуацій. В літній період слід проводити з дітьми не більше одного заняття на день. До того ж бажано на свіжому повітрі. А програмові завдання варто розв’язувати за допомогою таких форм спеціально організованої та самостійної діяльності дошкільників, як: міні-заняття спостереження досліди бесіди слухання літературних творів тощо. Значну увагу влітку потрібно приділяти також плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей. Головне організувати роботу в дошкільному навчальному закладі у літній період треба так, щоб кожна дитина почувалася щасливою, радісною, була оптимістично налаштованою.

Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

Організація навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням завдань, визначених Указами Президента України, дорученнями Уряду, нормативно-правовими актами, листами Міністерства
освіти і науки України.


Для безперешкодного доступу до закладу осіб з обмеженими фізичними можливостями обладнано пандус, встановлено поручні.
З 01.09.2020 року на базі діючих груп: молодшого дошкільного віку “Калинка” та старшого дошкільного віку “Вишенька” відкрито 2 інклюзивні групи для дітей з особливими потребами.
З 04.01.2021 року на базі діючої групи старшого дошкільного віку “Барвінок” відкрита інклюзивна група для дітей з особливими потребами.
З 05.04.2021 року на базі діючої групимолодшого дошкільного віку “Веселка” відкрита інклюзивна група для дітей з особливими потребами.

Діти з особливими потребами

Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами
Організація навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням завдань, визначених Указами Президента України, дорученнями Уряду, нормативно-правовими актами, листами Міністерства
освіти і науки України.

Переглянути

Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
травень 2019 р.
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
Спец. кошти 109.36
БО “БФ “Росинка” 12765.99
Диванчики дитячі (2 шт.) гр”Метелик” 2000.00
Столик дитячий група “Метелик” 200.00
Тюлі (4 шт.) група “Метелик” 2140.00
Всього: 12875.35 4340.00
Завідувач ДНЗ № 20                    Г.Вишневська

Звіт про обіг власних надходжень за квітень 2019 рік

Додаток 2
ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
квітень 2019 р.
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
Спец. кошти 109.36
БО “БФ “Росинка” 0,00
Штори (6 шт.) група “Веселка” 1980.00
Тюлі (2 шт.) група “Веселка” 500.00
Всього: 109.36 2480.00
Завідувач ДНЗ № 20                    Г.Вишневська

ГАЛЕРЕЯ